Idrottsprofiler till din skola

Ge dina elever möjligheten att träffa någon som de kan se upp till och inspireras utav – helt utan kostnad.

Vårt mål på Schysst Framtid är att förse så många barn och ungdomar med positiva förebilder. Eftersom att vi tycker att idrotten står för så många positiva egenskaper – framför allt genom sin tydliga värdegrund genom Riksidrottsförbundets “Idrotten Vill” – så har vi valt att använda oss av och samarbeta med elitidrottsföreningar för att förmedla deras idrottsprofiler som förebilder i Schysst Framtid.

Förutom att vi förser era elever med positiva förebilder så vill vi stärka deras självförtroende och bättra deras självbild genom att förmedla den kunskapen och inspirationen som behövs för ett välbalanserat liv. Det gör vi på två sätt, det första är genom vårt projekt Min Framtid och det andra genom 6:e klass-projektet.

Min Framtid riktar sig till att förmedla kunskap om livets byggstenar. Där pratar våra föreläsare – idrottsprofilerna – om bla. vila, kost och träning men även vikten av socialt umgänge och en meningsfull tillvaro. Vi genomför framför allt Min framtid föreläsningar i skolor där vi har längre engagemang.

6:e klass-projektet riktar in sig på att upplysa och informera om olika destruktiva vanor och beteenden. Vi pratar bla. om de negativa egenskaperna av alkohol, droger och den negativa inverkan mobbning och rasism har på individen som blir utsatt men även alla andra runt omkring.

Hur vi engagerar oss?

Vårt engagemang är alltid kostnadsfritt för skolor. Vi är till största del näringslivs finansierat, men har även stöd från kommuner i enstaka projekt och insatser.

Hur vi engagerar oss i er skola beror på två saker – ert behov och våra resurser.

Vi jobbar på två sätt. Antingen löper vårt engagemang under ett helt läsår i projektet Min Framtid. Då håller vi föreläsningar i alla åk. 3, 6 och 9:or samt deltar i minst en idrottslektion per klass. Vi kommer även försöka bibehålla vår närvaro i skolans korridorer och klassrum med t.ex. vepor och affischer.

Samarbeten i Min Framtid slut med fördel under våren för att kunna säkra resurser för att kunna vara på skolan under hela läsåret.

För en föreläsning i 6:e Klass-projektet tar vi löpande emot bokningar och det är heller inte nödvändigt att vi träffar alla åk. 6:or på er skolan – även fast vi gärna gör det.

Anmäl ditt intresse att ansluta er förening

Huvudpartner

Schysst Framtid
Salagatan 18 A
75330 Uppsala

info@schysstframtid.se
070-413 23 73

Föreningen
Schysst Framtid Sverige
Org.nr: 802502-9607
BG: 867-6223
BG på fakturor: 639-8770
(Fakturering sker via Billogram)

Driftbolaget
Schysst Framtid Sverige AB
Org.nr: 559101-7750
BG: 5187–3362
BG på fakturor: 639-8770
(Fakturering sker via Billogram)

Schysst Framtid avvecklas i Uppsala

Schysst Framtid har, med sina rötter i staden och i synnerhet i Uppsala Basket, bedrivit verksamhet i Uppsala sedan 2003 i olika skepnader och med varierande intensitet. Under årens gång har en rad olika projekt genomförts för att utmana och bryta barriärer för social...

läs mer

Kallelse till Extra Årsmöte

Hej alla medlemmar, Styrelsen kallar härmed till föreningens extra årsmöte med anledning av ändringen av föreningens stadgar som föreslogs på ordinarie årsmöte den 16:e mars 2017. Mötet kommer äga rum fredagen den 18 augusti kl 10.00 i våra lokaler på Salagatan 18 A....

läs mer

Dagordning Årsmötet i Föreningen

Hej alla medlemmar, Här kommer dagordningen till föreningens årsmöte som kommer hållas den 16:e Mars, 2017 kl. 14.00 på föreningens kansli på Salagatan 18 A i Uppsala. Klicka här för att komma till dagordningen Förslag på ändringar av dagordning måste komma in senast...

läs mer