Min Framtid

Lanseras hösten 2017

Vi vill stärka barn och ungas självförtroende och bättra deras självbild genom inspirerande, förebyggande föreläsningar genomförda av positiva förebilder från idrottsvärlden.

Vi förmedlar positiva förebilder, kunskap och inspiration för att öka engagemanget i sin framtid.

Vi samarbetar med elitidrottsföreningar för att förmedla deras idrottsprofiler som förebilder i och kring grundskolor. Idrottsprofilerna håller föreläsningar i årskurserna 3, 6 och 9 – en föreläsning som är framtagen i samarbete med SISU Idrottsutbildarna – för att väcka intresset och belysa vikten av att ha en balanserad tillvaro för att ha möjligheten till att uppnå uppsatta mål.

Föreläsningarna utgår till stor del från idrottsprofilernas egna upplevda erfarenheter med vikten i att belysa vila, kost och träning men även vikten av socialt umgänge och en meningsfull tillvaro.

Som en del i projektet medverkar vi även som en resurs på klassers idrottslektioner. På de skolor vi samarbetar med medverkar vi minst 1 gång per läsår och klass på en idrottslektion och sprider kunskap och en värdegrund baserad på Riksidrottsförbundets “Idrotten vill”.

6:e Klass

I samarbete med elitidrottsföreningar och deras profiler är vi ute och pratar om hur destruktiva vanor och beteenden kan hämma den individuella utvecklingen.

Vi vill påverka ungdomar till att avstå droger och alkohol och att inte delta i mobbning och rasism.

Via interaktiva föreläsningar med profiler från lokala elitidrottsföreningar vill vi sprida kunskapen om de negativa egenskaperna av destruktiva vanor och beteenden – både för dig själv men också för dina kompisar och personer i din omgivning.

Vi pratar mycket om de negativa egenskaperna av alkohol och tyngre droger men också om hur mobbning och rasism påverkar dig själv och dina vänner.
Föreläsningen anpassar på ett effektivt sätt till klassens förkunskaper genom användandet av tankekartor som vi fyller i tillsammans med eleverna. Det hela avrundas med att eleverna får skriva ett kontrakt med sig själva om att inte bruka alkohol eller droger, att inte mobbas eller använda våld och att inte klottra, vandalisera eller skräpa ner vår miljö.

Ungdomsfonden

Vi vill att alla ska kunna idrotta – därför betalar vi ut stöd till de som annars inte kan.

Idrotten medför många fördelar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av dessa.

Idrotten för med sig en känsla av gemenskap, socialt umgänge, erfarenheter och så mycket mer som alla skapar den meningsfulla tillvaron som vi som individer är i så stort behov utav för att kunna utvecklas till de personer vi har möjlighet till att bli. Därför vill vi att alla ska ha möjlighet att delta i denna verksamhet.

Därför har vi startat Ungdomsfonden för att ha möjligheten att betala ut stöd till barn, ungdomar eller funktionsnedsatta som inte har möjlighet att betala årsavgiften och annars därför inte skulle kunna delta i idrotten och gemenskapen.

Fonden är öppen för vem som helst i relation till någon med begränsade resurser att söka – och ansökan kan vara helt anonym.

Huvudpartner

Schysst Framtid
Salagatan 18 A
75330 Uppsala

info@schysstframtid.se
070-413 23 73

Föreningen
Schysst Framtid Sverige
Org.nr: 802502-9607
BG: 867-6223
BG på fakturor: 639-8770
(Fakturering sker via Billogram)

Driftbolaget
Schysst Framtid Sverige AB
Org.nr: 559101-7750
BG: 5187–3362
BG på fakturor: 639-8770
(Fakturering sker via Billogram)

Schysst Framtid avvecklas i Uppsala

Schysst Framtid har, med sina rötter i staden och i synnerhet i Uppsala Basket, bedrivit verksamhet i Uppsala sedan 2003 i olika skepnader och med varierande intensitet. Under årens gång har en rad olika projekt genomförts för att utmana och bryta barriärer för social...

läs mer

Kallelse till Extra Årsmöte

Hej alla medlemmar, Styrelsen kallar härmed till föreningens extra årsmöte med anledning av ändringen av föreningens stadgar som föreslogs på ordinarie årsmöte den 16:e mars 2017. Mötet kommer äga rum fredagen den 18 augusti kl 10.00 i våra lokaler på Salagatan 18 A....

läs mer

Dagordning Årsmötet i Föreningen

Hej alla medlemmar, Här kommer dagordningen till föreningens årsmöte som kommer hållas den 16:e Mars, 2017 kl. 14.00 på föreningens kansli på Salagatan 18 A i Uppsala. Klicka här för att komma till dagordningen Förslag på ändringar av dagordning måste komma in senast...

läs mer