Engagera ditt företag

Ge dina framtida anställda förutsättningar att lyckas – redan idag

Vi vill stärka barn och ungdomars självförtroende och självbild för att ge dem förutsättningar att uppnå sin fulla potential. Vi tror att vi lättast gör detta genom att förse de med positiva förebilder, någon som de kan se upp till och inspireras utav.

Därför jobbar vi med lokala elitidrottsföreningar och använder deras profiler som våra positiva förebilder. Vi arbetar med idrotten pga. att vi tycker att idrotten har särskilt positiva egenskaper som gemenskap och ett meningsfullt sammanhang, men en välutvecklad och väldefinierad värdegrund som vi mer än gärna lutar oss mot.

Näringslivet har en stor roll i samhället och därför tycker vi det är naturligt att det även har det i Schysst Framtid.

Vad ett partnerskap med Schysst Framtid medför:

  • Ni får stolta anställda
  • Ni blir en attraktiv arbetsgivare
  • Ni får en ofiltrerad kontakt med kunder och framtida anställda

Lokalt

Hur ser engagemanget ut?

Vi gör det nu möjligt för dig att på ett påtagligt konkret sätt göra skillnad. Vi erbjuder nu möjligheten för dig att engagera dig i en specifik skola vilket gör det väldigt lätt för dig och dina anställda att se direkt resultat på era pengar.

Antingen låter ni oss i samråd med kommunen bestämma vart pengarna gör bäst nytta, eller så väljer du på vilken skola som du vill göra skillnad.

10.000 kr

per klass

Upplägg

  • Ni får en skola eller del i skola
  • Vi genomför Min Framtid föreläsningar i åk. 3, 6 & 9
  • Vi är med på idrotten med alla klasser
  • Ni hjälper unga in i arbetslivet genom att erbjuda en elev ett sommarjobb eller prao-plats eller en hel klass ett studiebesök.
  • Vi besöker skolan tillsammans.
  • En del av pengarna går till att fler kan idrotta via Ungdomsfonden

Bli partner till Schysst Framtid

Nationellt

Hur kan ni stötta Schysst Framtid?

Vi tror att alla aktörer har en plats inom Schysst Framtid – små som stora.

Vi tror på ett nationellt partnerskap som ett sätta att indirekt frigöra resurser lokalt och på så sätt göra större nytta. Vi ser även möjligheterna till resande projekt för att sprida positiva förebilder, inspiration och en tydlig värdegrund genom nationella partnerskap.

Som budbärare av detta nya koncept har ni därför en ovanligt möjlighet till att stärka ert varumärke, engagera era anställda och bli en attraktivare arbetsgivare.

5.000 kr

per klass

Upplägg

I våra nationella partnerskap vill vi hitta samarbeten som stärker bådas verksamheter – men med tydligt syfte att förmedla positiva förebilder.

Därför kommer vi ta fram anpassade projekt med våra nationella partners.

Bli partner till Schysst Framtid

Huvudpartner

Schysst Framtid
Salagatan 18 A
75330 Uppsala

info@schysstframtid.se
070-413 23 73

Föreningen
Schysst Framtid Sverige
Org.nr: 802502-9607
BG: 867-6223
BG på fakturor: 639-8770
(Fakturering sker via Billogram)

Driftbolaget
Schysst Framtid Sverige AB
Org.nr: 559101-7750
BG: 5187–3362
BG på fakturor: 639-8770
(Fakturering sker via Billogram)

Schysst Framtid avvecklas i Uppsala

Schysst Framtid har, med sina rötter i staden och i synnerhet i Uppsala Basket, bedrivit verksamhet i Uppsala sedan 2003 i olika skepnader och med varierande intensitet. Under årens gång har en rad olika projekt genomförts för att utmana och bryta barriärer för social...

läs mer

Kallelse till Extra Årsmöte

Hej alla medlemmar, Styrelsen kallar härmed till föreningens extra årsmöte med anledning av ändringen av föreningens stadgar som föreslogs på ordinarie årsmöte den 16:e mars 2017. Mötet kommer äga rum fredagen den 18 augusti kl 10.00 i våra lokaler på Salagatan 18 A....

läs mer

Dagordning Årsmötet i Föreningen

Hej alla medlemmar, Här kommer dagordningen till föreningens årsmöte som kommer hållas den 16:e Mars, 2017 kl. 14.00 på föreningens kansli på Salagatan 18 A i Uppsala. Klicka här för att komma till dagordningen Förslag på ändringar av dagordning måste komma in senast...

läs mer