Schysst Framtid avvecklas i Uppsala

Schysst Framtid har, med sina rötter i staden och i synnerhet i Uppsala Basket, bedrivit verksamhet i Uppsala sedan 2003 i olika skepnader och med varierande intensitet. Under årens gång har en rad olika projekt genomförts för att utmana och bryta barriärer för social och kulturell integration, samt för våra barns och ungdomars allmänna välmående.

Under årens lopp har verksamheten nått ut till över 12 000 barn och ungdomar i skolor runt om i Uppsala kommun. Framför allt genom projektet 6:e Klass, men även via stöd från vår Ungdomsfond och flera projekt med vuxennärvaro i ett antal skolor.

I juni månad 2016 övergick verksamheten i egen regi från Uppsala Basket Herr i ett försök att återuppliva arbetet och maximera den sociala nyttan i Schysst Framtid som koncept. Sedan dess har Schysst Framtid levt i en tuff ekonomisk situation som aldrig riktigt lättat. Vi har under senaste månaden kommit till ett läge, där styrelsen av ekonomiska skäl väljer att avveckla verksamheten i Uppsala, därför att flera av varandra oberoende initiativ ej gått att genomföra. Vi klarar inte längre den nödvändiga finansieringen.

Vår verksamhetsansvarige, Ludvig Edström, kommer att övergå i annan verksamhet, men han kommer tillsvidare sitta kvar som styrelseledamot.

Schysst Framtids verksamhet i Västerås tillsammans med Västerås SK påverkas inte av detta avvecklingsbeslut.

Vi vill avsluta med att tacka alla som visat sitt engagemang för verksamheten i Uppsala genom åren och framför allt till alla företag som valt att stötta oss. Vi vill särskilt rikta ett stort tack till Länsförsäkringar Uppsala som varit en stark partner på hela resan sedan vi blev självständiga.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, Schysst Framtid Sverige

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta verksamhetsansvarige:

Ludvig Edström

ludvig@schysstframtid.se

070-413 23 73